Karinas private dagpleje i Gug

Målsætning

Jeg vil give børnene en rolig og stabil hverdag, så de oplever dagen uden stress og jag. Det vil jeg fx. gøre ved at tillægge hverdagen faste rammer og strukturerede rutiner.

Sammen med jeres børn vil jeg være en tydelig sund rollemodel der med min ærlige væremåde udviser nærvær og tryghed. Jeres barn vil få en spændende hverdag, hvor de forskellige alderstrin bliver tilgodeset.

Jeg vil ligge vægt på at være i øjenhøjde med børnene.

Jeg vil bruge tid på at støtte jeres barn i dets udvikling af de færdigheder og kompetencer, som jeg mener er vigtige, at børn har brug for. Det vil samtidig give jeres barn flere succesoplevelser i hverdagen, hvilket udvikler selvtilliden og velværet. Det kan fx. være:

-Selvhjulpenhed (at tage tøj af og på selv)

-Sociale kompetencer (hjælp til venskab)

-Styrke barnets fin- og grovmotoriske evner (male, lave puslespil, dans og rytmik, udfoldelse i naturen-kravle-løbe-trille.

-Stimulere barnets sprogudvikling (sange/sanglege med fagter, rim og remser.

-At sætte grænser for sig selv, sige nej ved drillerier, give hjælpemidler til at løse konflikter.

-At barnet skal hjælpe til  (dække bord og rydde af)

OMSORG - NÆRVÆR - ANERKENDELSE - TRYGHED -TRIVSEL - ALDERSVARENDE  er nøgleordene.

I mit arbejde prioriterer jeg at have en god normering, hvilket er max 4 børn, så der er tid og overskud til det enkelte barn og dets behov.

Nyeste kommentarer

07.09 | 16:35

Hej Christinna. Tak for jeres henvendelse. Mit tlf er 31690879 i er ve...

07.09 | 13:00

Hej Karina Vi er lidt interesseret i at høre om din dagpleje og evt l...